Liên hệ

CÔNG TY TNHH MÁY XÂY DỰNG VIỆT NHẬT
Địa chỉ : Số 10, Đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại : 0251 88 99 888 - Fax : 0251 3931 888 - 

Email : mayxaydung@vitracon.vn