Xe đào bánh lốp 1

syntax error: select * from table_lienhe1